Υπηρεσίες:

• Εξέταση εγγράφων και διαπίστωση γνησιότητας.
• Εξειδίκευση στην γνησιότητα διαθηκών.
• Χρονολόγηση εγγράφων.
• Εξέταση ανωνύμων γραμμάτων και εντοπισμός του συντάκτη.
• Σύνθεση προσωπικότητας - Γραφολογικό πορτραίτο.
• Παιδική γραφή - γεροντική γραφή.
• Επαγγελματικός προσανατολισμός και συμβουλευτική επιχειρήσεων.
• Aνάγνωση, ανάλυση και μελέτη παλαιών και δυσανάγνωστων χειρόγραφων, ιδίως συμβολαίων.

Τι είναι η Γραφολογία?

Γραφολογία είναι η μελέτη της ψυχοσυνθέσεως του ατόμου μέσω της γραφής του.
Η λέξη «γραφολογία» είναι ελληνική και είναι συνδυασμός δύο λέξεων: «γραφή» που σημαίνει γράψιμο και «λόγος».
Η γραφολογία είναι κοινωνική επιστήμη και στηρίζεται στην έρευνα και το πείραμα.
Η γραφολογία έχει μακρόχρονη και αξιόλογη ιστορία. Το πρώτο βιβλίο πάνω στην ερμηνεία γραπτών εμφανίστηκε το 1622 στο Κάπρι της Ιταλίας.
Με τον Abbe Jean – Hippolyte Michon άρχισε η επιστήμη να παίρνει μορφή. Ο ίδιος ίδρυσε την Societe Francaise de Graphologie.

Η Γραφολογία είναι η μελέτη της γραφοκινητικής δραστηριότητας και ψυχοσύνθεσης του ανθρώπου. Η γραφή είναι αποτέλεσμα πολύπλοκων λειτουργιών του εγκεφάλου. Η γραφική κίνηση βρίσκεται κάτω από την άμεση επίδραση του κεντρικού συστήματος που εμπεριέχει τον εγκέφαλο, την παρεγκεφαλίδα και τον νωτιαίο μυελό, ο οποίος περιέχει τα κυτταρικά σώματα των κινητικών νευρώνων. Επομένως η γραφική κίνηση ακολουθεί τις εντολές που δίδονται από το συνειδητό και το ασυνείδητο, των οποίων οι συνδυασμοί είναι απειράριθμοι και μοναδικοί για κάθε έναν από εμάς.
Έχει αποδειχθεί ότι οι άνθρωποι που έχασαν το χέρι με το οποίο είχαν συνηθίσει να γράφουν, μετά από άσκηση γράφουν με το άλλο χέρι (ή άλλο όργανο του σώματος) και η γραφή και η υπογραφή τους σταδιακά διαμορφώνονται όπως πριν από το ατύχημά τους.

Η επιστήμη της Γραφολογίας αποτελείται από δύο βασικούς κλάδους.
Την Αναλυτική Γραφολογία και την Δικαστική Γραφολογία. Η Αναλυτική Γραφολογία είναι διαγνωστική Επιστήμη με αντικείμενό της τις ψυχικές ιδιαιτερότητες του κάθε ατόμου και συνακόλουθα τις γραφικές ιδιαιτερότητές του. Η Δικαστική Γραφολογία έχει ως αντικείμενό της την διερεύνηση υπογραφής ή χειρόγραφου κειμένου, ώστε να εξακριβωθεί εάν έχει πράγματι υπογραφεί ή γραφεί από το συγκεκριμένο πρόσωπο ή πρόκειται για περίπτωση πλαστογραφίας. Συνακόλουθα μπορεί να προχωρήσει στον εντοπισμό του πλαστογράφου, εάν πληρούνται κάποιες συγκεκριμένες προϋποθέσεις

*Πηγή: Ρέννα Νέζου Γραφολογία Μια διαγνωστική Επιστήμη*

 

© 2011 pflouda-graphologos.gr | Παρασκευή Φλούδα | Γραφολόγος
Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310-263505 Τηλ. Πρεβέζης 26820-31629 e-mail: viki@pflouda-graphologos.gr